1. AYURVEDA MASSAGE DIFFERENT TYPES OF MASSAGES
THEORY & PRACTICE
 • Course covering:
 • History of Ayurveda
 • Basic principles of Ayurveda
 • Element of Ayurveda
 • History of Massage
 • Human Physiology
 • Law of Massage
 • Benefits of Massage
 • Medicinal Plants
 • Massage Oils
 • Vital Area (Science of Marma)
 • General body Massage
 • Relaxation Massage
 • Lymphatic Massage
 • Rejuvenation Massage
 • Hygienic Scrub Massage
 • Foot Massage
 • Face Massage
 • Head Massage
  Duration: -1 week to 3 months
  Time: Throughout the year

2. PRINCIPLES OF PANCHAKARMA TREATMENT

 • History of Ayurveda
 • Basic principles of Ayurveda
 • Thridosha principle
 • Human Physiology
 • Pharmacology
 • Udhvarthanam
 • Medicated steam bath
 • Sirovasthi
 • Udharavasthi
 • Kadivasthi

 

PANCHAKARMA TREATMENTS
AYURVEDA TREATMENTS
THEORY & PRACTICE
 
 • Tharpanam
 • Elakizhi
 • Podikizhi
 • Narangakizhi
 • Vamanam
 • Nasyam
 • Kashayavasthi
 • Rakthamoksham
 • Siropichu
 • Swedanam
 • Njavarakizhi
 • Thakradhara
 • Ksheeradhara
 • Pudapakam
 • Anjanam
 • Muttakizhi
 • Virachanam
 • Sirovasthi
 • Utharavasthi
 • Pichu
 • Sneham
 • Pizhichil
 • ThailadharaHome » Training courses » Treatments »